Stöd i er digitala transformation

Vår uppfattning är att många företag och organisationer känner sig osäkra på hur de ska ta vara på den potential som digitaliseringen kommer med. ”Vad ska vi börja med?”, Hur väljer vi rätt lösningar för oss?”, ”Vem kan vi ens fråga för att få opartiska svar?”. För att bibehålla konkurrenskraft är dessa och liknande frågor är högst relevanta och viktiga att hitta svar på. Intelliger vill vara det oberoende stöd som företag och organisationer behöver i sin digitala transformation. Vi tror att varje företag har sina unika förutsättningar och därför behöver gå sin egen anpassade väg framåt. Dock ser vi många likheter mellan företag där erfarenheter och lärdomar kan vara till nytta och även hur den digitala transformationen kan struktureras på en övergripande nivå. Det har gjort att vi arbetat fram ett ramverk som stöd där vi samlat ett antal olika verktyg som vi använder utifrån den situation företagen befinner sig. Vi kan hjälpa till med digitala mognadsmätningar, diverse olika kartläggningar och analyser. Det kan vi göra i roller såsom projektledare, coach och rådgivare

Vi på Intelliger är lagspelare och samarbetar därför gärna med parter i olika konstellationer. Vi är en del av Cordevo och kan därför bilda olika team av erfarna människor för ledarskapsutveckling, coaching, affärsutveckling och innovation.