ÖVRIGT

MODERATOR


Under tre dagar modererade Magnus från Intelliger en scen på Tech Arena under Elmia Subcontractor med över 40 programpunkter.

CONTENT PROVIDER


Företaget Digjourney utvecklar en SAAS-tjänst som kallas Changemkr, vilken är tänkt att stödja den digitala transformationen för företag. I detta arbete har Intelliger hjälpt till med innehåll i form av goda exempel och annan typ av nyttig information.

.