STÖD I DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN

DIGITALA STAMBANAN


Digitala Stambanan är ett pilotprojekt, finansierat av Vinnova, som möjliggör ökad svensk konkurrenskraft inom industrin och ger företag förutsättningar att nå framtidens digitala, globala marknadsplatser. Projektägare är Chalmers Tekniska Högskola och fokus ligger på den samverkan och integration som krävs för att skapa effektiva digitala leverantörskedjor och leverantörsnätverk. Magnus Mörstam deltar i projektet sedan många år tillbaka. 

.

IMG_2284
IMG_2268
IMG_2274
IMG_2270

TECH ARENA

ELMIA SUBCONTRACTOR


Elmia Subcontractor i Jönköping är norra Europas största industrimässa där underleverantörer visar upp sina produkter och tjänster. Mässan har funnits länge och är väl etablerad och för många den viktigaste mässan under året. Innehållet på mässan utvecklas hela tiden och när Elmia ville få in digitalisering mer fick Magnus Mörstam chansen att hjälpa till för några år sedan. Resultatet blev satsningen som först kallades IoT Arena, men nu mera Tech Arena.

VIHVA-projektet


Genom VIHVA-projektet (vart i hela världen är världen på väg?) ges små och medelstora företag möjlighet att erhålla konsultativt stöd för att hjälpas igång med skapandet av sina digitaliseringsstrategier. Region Jönköping drog igång projektet och företagen som är med är också en del av Inkomst 4.0-projektet som drivs av Almi i Jönköping. Intelliger är en av de externa parterna som coachar företagen.

KICKSTART DIGITALISERING


Kickstart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell som omfattar tre fysiska träffar. Intelliger deltog i projektet som moderator och inspiratör.

IVA - Smart Industri


Intelliger deltog i ett arbete att väva ihop Kickstart Digitalisering med IVA:s Smart Industri. Utöver det bidrog även Intelliger aktivt i den årliga företagstävlingen Smart Industri där många företag nominerades och ett korades som vinnare av en jury varje år 2016-2022.