INSPIRATIONS-FÖRELÄSNINGAR

INKOMST 4.0


Projektet Inkomst 4.0 samlar små och medelstora industriföretag och som en del i deras program stod Intelliger för en inspirationsworkshop kopplat till digitalisering och Industri 4.0.

MAINTMASTER


MaintMaster samlade hela företaget för en kickoff där Intelliger fick förtroendet att inleda med en inspirationsworkshop kring digitalisering och Industri 4.0.

INTERNETSTIFTELSEN


Internetstiftelsen anlitade Intelliger och Digjourney för en digital inspirationsföreläsning mitt i pandemin.

IVA


IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har tagit hjälp av Intelliger vid olika tillfällen för att komma med inspiration kring digitalisering och Industri 4.0.

STYRELSEAKADEMIEN SYDOST


Intelliger föreläste för Styrelseakademien Sydost om digitalisering under styrelseveckan i Blekinge.

BIXIA


Bixia önskade en inspirationsföreläsning om digitalisering för att bättre förstå deras roll framöver.

.

KRYAST I SVERIGE


Kryast i Sverige AB tog hjälp av Intelliger för att bättre förstå hur deras verksamhet kunde utvecklas med hjälp av digitalisering.

VIDA


VIDA samlade sin ledningsgrupp för att genomföra en workshop om digitalisering ledd av Intelliger där Magnus innan dess varit och besökt olika delar i deras verksamhet.

.

NEXANS


När Nexans samlade sin ledningsgrupp och ytterligare några personer för en ledarskapsutbildning fick Intelliger förtroendet att ansvara för en av dagarna innehållande digitalisering och Industri 4.0.