Om oss

Vi på Intelliger brukar säga att vi vill demokratisera digitaliseringen.

Digitalisering för oss är ett kraftfullt verktyg för verksamhets-utveckling. Därför vill vi skapa en förståelse för så många som möjligt att ta vara på digitaliseringens möjligheter, men också förstå dess utmaningar. Vi ser oss som brobyggare där vi verkar i gränslandet mellan teknik och verksamhet och för samman branscher för att skapa ömsesidig förståelse. Namnet Intelliger kommer från latins intelligere som betyder att förstå. Främst inriktar vi oss på att få IT-branschen och industrin att förstå varandra. Detta gör vi genom att öka kunskapen om digitalisering och IT hos företag och organisationer för att lyfta beställarkompetensen. Samtidigt ökar vi IT-branschens förståelse för de behov som finns och skapar bästa förutsättningar för lyckade digitaliseringsprojekt.


Ny teknik använd på rätt sätt kan spela en mycket viktig roll i den omställning som måste till för att kommande generationer ska kunna leva på vår planet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Intelliger försöker bidra genom att sprida kunskap och prioriterar uppdrag och kunder som strävar efter att skapa stora positiva effekter för hållbarhet.

Ta ditt företag till nästa nivå.

Vi lever i en värld där förändringshastighet och komplexitet bara ökar och ökar. Att som företag hänga med och vara konkurrenskraftig är en svår uppgift och i princip omöjlig att göra på egen hand. Vi tror att samarbete är nyckeln och vägen framåt