Intelliger finns för att föra olika branscher samman och skapa ömsesidig förståelse. Namnet Intelliger kommer från latins intelligere som betyder att förstå. Främst inriktar vi oss på att få IT-branschen och industrin att förstå varandra. Detta gör vi genom att öka kunskapen om digitalisering och IT hos företag och organisationer för att lyfta beställarkompetensen. Samtidigt ökar vi IT-branschens förståelse för de behov som finns och skapar bästa förutsättningar för lyckade digitaliseringsprojekt. Ny teknik använd på rätt sätt kan spela en mycket viktig roll i den omställning som måste till för att kommande generationer ska kunna leva på vår planet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Intelliger försöker bidra genom att sprida kunskap och prioriterar uppdrag och kunder som strävar efter att skapa stora positiva effekter för hållbarhet.