Intelliger arbetar tillsammans med German Innovation Center (GIC) för att öka förståelsen för digitalisering och Industri 4.0 bland svenska företag. Begreppet Industri 4.0 myntades i Tyskland 2011 och är namnet på den fjärde industriella revolutionen efter ångmaskinen, elektriciteten och automatiseringen. Även om vi inte kallar det för en fjärde revolution handlar det mycket om hur digitaliseringen kan effektivisera och hitta nya former för att göra affärer. Läs mer om Industri 4.0, och de möjligheter som erbjuds tillsammans med GIC här.