Projektet Digitala Stambanan fokuserar på den samverkan och integration som krävs mellan företag för att skapa effektiva digitala leverantörskedjor och leverantörsnätverk. Digitala Stambanan är ett pilotprojekt som möjliggör ökad svensk konkurrenskraft inom industrin och ger företag förutsättningar att nå framtidens digitala, globala marknadsplatser. De två strategiska innovationsplattformarna Produktion2030 (tillverkningsindustrin) och PiiA (processindustrin) står bakom projektet och Magnus Mörstam från Intelliger deltar i projektet.