Hör av er till oss

Magnus Mörstam beskrivs ofta som en lagspelare och naturlig ledare med en god förståelse för teknik och samtidigt ett intresse för människor samt verksamheters olika utmaningar. Präglad av sin satsning på fotboll och intresset av människor har Magnus utvecklat ett ledarskap som bygger på öppenhet, ärlighet och transparens, men också engagemang, tydlighet och ett situationsanpassat ledarskap. Med detta som grund försöker han skapa grupper med stor delaktighet, trivsel och motivation, vilket brukar leda till framgångsrika prestationer. Genom åren har Magnus verkat inom olika organisationer i olika branscher vilket har givit honom ett brett kontaktnät och god förståelse för olika situationer och synsätt.
Läs mer på Linkedin


magnus.morstam@intelliger.se
+46- (0)708-88 77 65